Ký ức và hòa giải. Giáo hội và những lỗi lầm trong quá khứ
Tác giả: Ủy Ban Thần Học Quốc Tế
Ký hiệu tác giả: UYB
Dịch giả: Lm. Phêrô Nguyễn Quang Sách
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006714
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 19
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006715
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 19
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006717
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 19
Số trang: 101
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 7
1. Vấn đề: Hôm qua và hôm nay 13
1.1. Trước Công đồng Vaticanô II 13
1.2. Huấn giáo Công đồng 15
1.3. Đức Gioan Phaolô II xin lỗi 17
1.4. Những vấn nạn nổi lên 19
2. Chứng từ Kinh thánh 25
2.1. Cựu Ước 26
2.2. Tân Ước 29
2.3. Năm toàn xá theo Kinh thánh 34
2.4. Kết thúc 37
3. Những nền tảng thần học 39
3.1. Sự mầu nhiệm Giáo hội 41
3.2. Sự thánh thiện của Giáo hội 43
3.3. Sự cần thiết phải đổi mới luôn 45
3.4. Chức làm Mẹ của Giáo hội 47
4. Phán đoán lịch sử và phán đoán thần học 51
4.1. Sự giải thích của lịch sử 53
4.2. Sự nghiên cứu lịch sử và đánh giá thần học 56
5. Sự nhận thức đạo đức 61
5.1. Một số tiêu chuẩn đạo đức 62
5.2. Sự chia rẽ giữa người Kitô hữu 67
5.3. Việc sử dụng bạo lực khi sử dụng chân lý 70
5.4. Người Kitô hữu và người Do thái 72
5.5. Trách nhiệm của chúng ta về sự dữ ngày nay 74
6. Những viễn tượng mục vụ và truyền giáo 77
6.1. Những mục đích mục vụ 78
6.2. Những liên can về phía Giáo hội 80
6.3. Những liên can tới đối thoại và truyền giáo 83
KẾT LUẬN 87