Vật lý và triết học
Phụ đề: Cuộc cách mạng trong khoa học hiện đại
Tác giả: Werner Heisenberg
Ký hiệu Tác giả: HE-W
DDC: 621 - Vật lý ứng dụng
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006642
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 312
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006643
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 312
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006644
Nhà Xuất bản: Tri Thức
Năm Xuất bản: 2014
Khổ sách: 20
Số trang: 312
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của Đavíd Lindley 7
Lời giới thiệu của Paul Davies 27
1. Truyền thống cũ và mới 47
2. Lịch sử lý thuyết lượng tử 51
3. Cách giải thích lý thuyết lượng tử của trường phái Copenhagen 69
4. Lý thuyết lượng tử và những cội nguồn của khoa học nguyên tử 87
5. Sự phát triển các ý tưởng triết học tử thời Descartes so với tình hình mới trong . 109
lý thuyết lượng tử 109
6. Mối quan hệ của lý thuyết lượng tử với các bộ phận khác nhau của khoa học tự nhiên 133
7. Thuyết tương đối 155
8. Sự phê phán và những đề xuất đối lại cách giải thích lý thuyết lượng tử của phái. 179
Copenhagen 179
9. Lý thuyết lượng tử và cấu trúc của vật chất 205
10. Ngôn ngữ và thực tại trong vật lý hiện đại 231
11. Vai trò của vật lý hiện đại trong sự phát triển của tư duy nhân loại ngày nay 257
Liên biểu tóm tắt cuộc đời và sự nghiệp của Werner Heisenberg 285
Diễn từ đọc tại lễ nhận giải thưởng No-bel 291