Lịch sử Trung Đông
Phụ đề: 14 thế kỷ ra đời và phát triển của Hồi giáo
Tác giả: Glenne E. Perry
Ký hiệu tác giả: PE-G
Dịch giả: Nguyễn Kim Dân
DDC: 957 - Lịch sử Siberia (phần Châu Á của Nga)
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000066
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0008157
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 454
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009288
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 454
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Chương 1: Bối cảnh và khởi nguyên – Những dấu hiệu ban đầu đến năm 610 SCN 7
Chương 2: Phương Đông hồi sinh (610 -750) 35
Chương 3: Phương Đông nở hoa (750 – 1260) 75
Chương 4: Sựu khôi phục, vươn lên và suy tàn (1260 – 1774) 123
Chương 5: Xu hướng châu Âu (1774 – 1914) 176
Chương 6: Phương Đông bị nhấn chìm (1914 – 1920) 222
Chương 7: Cuộc phiến loạn, hành động cạnh tranh, và phản ứng (1920 – 1939) 251
Chương 8: Thất bại của châu Âu (1939 – 1954) 291
Chương 9: Những chiến thắng và thất bại (1954 – 1973) 330
Chương 10: Điểm giao nhau và sau đó (1973 – 1996) 374