Chinh phục những đỉnh trời
Phụ đề: Kỹ năng sinh hoạt dã ngoại
Tác giả: Phạm Văn Nhân
Ký hiệu tác giả: PH-N
DDC: 796.5 - Sinh hoạt ngoài trời
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006543
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 19
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI DẦU 5
LEO NÚI 7
Chương 1: BƯỚC ĐẦU 9
Chương 2: Y PHỤC VÀ DỤNG CỤ 17
Chương 3: VẬT DỤNG AN TOÀN CƠ BẢN 39
- Dây 40
- Nút dây leo núi 45
- Nón bảo hiểm 56
- Đai an toàn 57
- Khoen bầu dục/ khoen kim loại 63
Chương 4: NEO - GHÌM GiỮ 67
- Sử dụng neo như thế nào? 69
- Tác động ma sát 73
- Những điểm neo giữ 84
- Vị trí và tư thế của người hỗ trợ 92
Chương 5: TUỘT DÂY XUỐNG NÚI 97
- Phương thức tuột núi 99
- Điểm neo 100
- Dây 103
- Cách thức tuột vách núi 109
- Phương pháp tuột núi không thiết bị 113
- Kỹ thuật tuột núi 115
- Tuột xuống 117
- Các nguy hiểm tiềm tàng khi tuột núi 126
Chương 6: LEO NÚI TỰ DO 129
- Đi lên núi 130
- Leo lên núi 135
- Dụng cụ - thiết bị 137
- Cách leo hiệu quả 139
- Leo đối mặt với vách đá 141
- Thứ hạng của môn leo núi 158
Chương 7: CỨU HỘ TRÊN NÚI 161
- Huấn luyện cứu hộ 163
- Đói phó với tai nạn 164