Hành trình trưởng thành đích thực
Phụ đề: Một khoa tâm lý mới về tình yêu, về các giá trị truyền thống…
Tác giả: M. Scott Peck, MD
Ký hiệu tác giả: PE-M
Dịch giả: Nguyễn Thành Thống
DDC: 155.2 - Tâm lý học cá nhân
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005990
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005994
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005995
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006201
Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin
Năm xuất bản: 2004
Khổ sách: 21
Số trang: 367
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
DẪN NHẬP 9
Phần I. Kỷ luật 11
Những vấn đề và sự đau khổ 11
Đời thật gay go 11
Trì hoãn sự hài lòng 15
Lỗi của bố mẹ 17
Giải quyết vấn đề và thời gian 24
Trách nhiệm 30
Những chứng nhiễu tâm và những rối loạn tính cách 34
Chạy trốn sự tự do 39
Hiến dâng cho thực tại 44
Chuyển dịch: tấm bản đồ lỗi thời 47
Sắn sàng với thách thức 52
Che dấu sự thật 61
Cân bằng 67
Tính chất lành mạnh của sự trầm nhược 72
Từ bỏ và tái sinh 76
Phần II: Tình yêu 82
Định nghĩa tình yêu 82
Phải lòng 85
Huyền thoại về tình yêu lãng mạn 94
Nói thêm về những đường biên bản ngã 97
Lệ thuộc 102
Đầu tư năng lượng tâm lý không tình yêu 111
"Sự từ bỏ mình" 118
Tình yêu không phải là một cảm xúc 124
Công việc quan tâm 129
Dám liều mất 142
Dám liều độc lập 146
Dám liều dấn thân 153
Dám liều đương đầu 165
Tình yêu có kỷ luật 171
Tình yêu là sự khác biệt 178
Tình yêu và tâm lý liệu pháp 189
Sự huyền bí của tình yêu 202
Phần III: Sự trưởng thành và tôn giáo 206
Thế giới quan và tôn giáo 206
Tôn giáo của khoa học 216
Trường hợp của Kathy 222
Trường hợp của Marcia 235
Trường hợp của Theodore 238
Đứa bé và nước tắm 252
Cái nhìn đường hầm của khoa học 257
Phần IV: Ân sủng 266
Phép lạ của sức khỏe 266
Phép lạ của vô thức 275
Phép lạ của sự may mắn 288
Định nghĩa ân sủng 296
Điều kỳ diệu của tiến hóa 299
An-pha và Ô-mê-ga 306
Entrôpi và tội nguyên tổ 309
Vấn đề sự dữ 317
Sự tiến hóa của ý thức 320
Bản chất của quyền lực 325
Ân sủng và tâm bệnh: huyền thoại Orestes 332
Sự đối kháng ân sủng 341
Sự đón nhận ân sủng 353
LỜI BẠT 361
Tài liệu tham khảo và trích dẫn 366