Tin vào chính mình
Phụ đề: Sức mạnh của sự khẳng định
Tác giả: Louise L. Hay
Ký hiệu tác giả: HA-L
Dịch giả: Hoa Phượng, Nguyễn Văn Ý
DDC: 370.114 - Giáo dục luân lý, đạo đức, nhân cách
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005625
Nhà xuất bản: Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 159
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 7
Sức khỏe 35
Sự tha thứ 49
Sự thịnh vượng 61
Sự sáng tạo 77
Tình cảm và sự lãnh mạn 93
Sự thành đạt 109
Một cuộc sống không lo âu 125
Tôn trọng bản thân 139
Lời kết 153