Dictionnaire moderne Francais- Anglais
Tác giả: Marguerite - Marie Dubois
Ký hiệu Tác giả: DU-M
DDC: 495.413 21 - Từ điển Pháp - Anh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004664
Nhà Xuất bản: Larousse
Năm Xuất bản: 1960
Khổ sách: 20
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích