The central philosophy of Buddhism
Tác giả: T. R. V. Murti
Ký hiệu tác giả: MU-T
DDC: 294.301 - Triết học Phật giáo
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004663
Nhà xuất bản: George Allen and Unwin Limited
Năm xuất bản: 1955
Khổ sách: 21
Số trang: 372
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích