The Collegeville Bible Commentary
Phụ đề: Based on the new American Bible
Tác giả: Dianne Bergant, C.S.A
Ký hiệu tác giả: BE-D
DDC: 220.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004600
Nhà xuất bản: Liturgical Press
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 24
Số trang: 1300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích