The Japanese mind
Phụ đề: Essentials of Japanese Philosophy and culture
Tác giả: Charles A. Moore
Ký hiệu Tác giả: MO-C
DDC: 181.12 - Triết học Nhật Bản
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004570
Nhà Xuất bản: University of Hawaii
Năm Xuất bản: 1967
Khổ sách: 24
Số trang: 357
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích