La Théologie des mystères
Phụ đề: Exposé de la controverse
Tác giả: Théodore Filthaut
Ký hiệu tác giả: FI-T
DDC: 248.22 - Kinh nghiệm thần bí
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004564
Nhà xuất bản: Desclée et Cie
Năm xuất bản: 1954
Khổ sách: 24
Số trang: 105
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích