Dictionnaire Allemand -Francais, Francais - Allemand
Tác giả: Andrew Hurrell
Ký hiệu tác giả: HU-A
DDC: 433.41 - Từ điển Đức - Pháp
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004540
Nhà xuất bản: Garnier-Flammarion
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 19
Số trang: 460
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích