Mythologies
Tác giả: Roland Barthes
Ký hiệu tác giả: BA-R
DDC: 398.48 - Thần thoại Hy Lạp
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004504
Nhà xuất bản: Seuil
Năm xuất bản: 1957
Khổ sách: 20
Số trang: 267
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích