Isaie I
Tác giả: Jean Steinmann
Ký hiệu tác giả: ST-J
DDC: 223.21 - Ngôn sứ Isaia
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004493
Nhà xuất bản: Desclée de Brouwer
Năm xuất bản: 1958
Khổ sách: 21
Số trang: 155
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích