Les signes sacrés de l'Église
Tác giả: Alphonse Kirchgässner
Ký hiệu tác giả: KI-A
DDC: 247 - Đồ dùng trong nhà thờ
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004489
Nhà xuất bản: Casterman
Năm xuất bản: 1964
Khổ sách: 21
Số trang: 144
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích