Les grands textes de la philosophie
Tác giả: Georges Pascal
Ký hiệu tác giả: PA-G
DDC: 000 - Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004375
Nhà xuất bản: Bordas
Năm xuất bản: 1959
Khổ sách: 22
Số trang: 263
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích