L'art d'être chef
Tác giả: G. Courtois
Ký hiệu tác giả: CO-G
DDC: 158 - Tâm lý học ứng dụng
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004307
Nhà xuất bản: Fleurus
Năm xuất bản: 1952
Khổ sách: 19
Số trang: 215
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích