La Sainte Bible
Phụ đề: Le Livres des Macchabees
Tác giả: Louis PIROT, Albert Clamer
Ký hiệu tác giả: PI-L
DDC: 225.78 - Chú thích với bản văn đi kèm
Ngôn ngữ: Pháp
Tập - số: Vol 8
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004238
Nhà xuất bản: Letouzey et Ané, Paris
Năm xuất bản: 1951
Khổ sách: 23
Số trang: 239
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích