A Greek - English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian…
Tác giả: William F. Arndt, F. Wilbur Gingrich
Ký hiệu Tác giả: AR-W
DDC: 480.321 - Từ điển Hy Lạp - Anh
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004188
Nhà Xuất bản: Cambridge at the University Press
Năm Xuất bản: 1963
Khổ sách: 25
Số trang: 908
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích