Relations humains et société contemporaine
Phụ đề: Synthèse chrétienne directives de s.s. Pie XII
Tác giả: Alain Savignat et plusieurs auteurs
Ký hiệu tác giả: SA-P
DDC: 302.5 - Liên hệ cá nhân và xã hội
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0004091
Nhà xuất bản: St. Paul Fribourg/Paris
Năm xuất bản: 1956
Khổ sách: 22
Số trang: 1310
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích