Varieties of Transcendental Experience: A Study in Constructive Postmodernism
Tác giả: Donald L. Gelpi
Ký hiệu tác giả: GE-D
DDC: 201.1 - Nguồn gốc tôn giáo
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003916
Nhà xuất bản: Wipf & Stock Publishers
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 21
Số trang: 364
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích