Learn New Testament Greek
Tác giả: John H. Dobson
Ký hiệu tác giả: DO-J
DDC: 225.071 - Nghiên cứu, chú giải và giảng dạy Tân ước
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003842
Nhà xuất bản: Baker Academic
Năm xuất bản: 1992
Khổ sách: 22
Số trang: 313
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích