Communauté et Mission
Phụ đề: Une relecture des actes des Apostres
Tác giả: Marcel Dumais
Ký hiệu tác giả: DU-M
DDC: 000 - Tổng quát
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003807
Nhà xuất bản: Fides
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 24
Số trang: 206
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích