Guide Pratique du Formateur
Phụ đề: Concevoir, animer et évaluer une formation
Tác giả: D. Noyé, J.Piveteau
Ký hiệu tác giả: NO-D
DDC: 371.3 - Phương pháp hướng dẫn và học tập
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003755
Nhà xuất bản: Insep Coltinsung
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 24
Số trang: 211
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích