Dictionary of liturgical Latin
Tác giả: Wilfrid Diamond
Ký hiệu tác giả: DI-W
DDC: 264.020 1 - Phụng vụ tổng quát - Thần học về Phụng vụ
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003697
Nhà xuất bản: Bruce
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003838
Nhà xuất bản: Bruce
Năm xuất bản: 1961
Khổ sách: 21
Số trang: 156
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích