Đức Giáo Hoàng, Đấng đại diện Chúa Kitô
Phụ đề: Lịch sử, phong tục, quy chế, lễ nghi
Tác giả: Lm. Phaolô Nguyễn Hòa Kiên
Ký hiệu tác giả: NG-K
DDC: 262.3 - Tương quan phẩm trật giữa Giáo Hoàng và Giám Mục
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003559
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003560
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2013
Khổ sách: 21
Số trang: 72
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 1
Lời nói đầu 2
1.Định nghĩa 3
- Đức Ông 5
2.Số Giáo Hoàng và triều đại 7
- Có mà không 7
3.Triều đại ngắn nhất và dài nhất 8
4.Hoàng hiệu 9
5.Khẩu hiệu 10
6.Huy hiệu 11
7.Văn kiện 12
- Ơn không sai lầm 13
8.Xin lỗi - tăng uy tín 14
9.Nước Vatican 15
- Di Cư và Hồi Hương 17
- Hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh 18
10.Bốn đại Vương Cung Thánh Đường 19
- Đấu trường La-mã 24
11.Dinh Gandolfo 25
12.Qua đời 26
13.Thi hài ra tòa án 27
14.Từ nhiệm 29
- Toàn văn Đức Thánh Cha Bênêđictô từ nhiệm 30
15.Trống tòa 32
16.Cựu Giáo Hoàng - Giáo Hoàng danh dự 33
Hà Nội gửi ĐTC Bênêđictô 34
17.Bầu tín nhiệm 36
- Số Hồng Y 38
- Lời đầu tiên của Đức Thánh Cha Phanxicô 45
Văn Nhơn về Đức Tân Giáo Hoàng 47
- Bài học nhân bản 49
- Argentina quê hương Đức Tân Giáo Hoàng 50
- Buênôt Airet thủ đô 51
- Châu Mỹ La-tinh 51
- Chuyện ngoài lề 55
18.Khai mạc sứ vụ 55
19.Giáo Hội có bốn đặc tính 62
20.Giáo Hoàng giả 64
Đôi dòng kết 66