Chương trình năm Thánh 2000. Ý nghĩa và công việc chuẩn bị
Tác giả: Đức Ông Phanxicô Trần Văn Khả, Lm. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, ĐGM. Giuse Đinh Đức Đạo
Ký hiệu tác giả: TR-K
DDC: 263 - Thời gian và nơi chốn cử hành nghi lễ tôn giáo
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000390
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 20
Số trang: 124
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Ý nghĩa lịch sử cử hành năm thánh 2000 - Lm FX Borgia Trần Văn Khả 7
2. Chương trình năm thánh 2000 tại Rôma - Lm. Phanxicô Borgia Trần Văn Khả 19
3. Giáo hội Việt Nam đối diện với ngàn năm thứ ba - LM Nguyễn Thái Hợp 19
4. Năm thánh 2000: Ý nghĩa và việc chuẩn bị -  Đức ông Đinh Đức Đạo 75
5. Hành trình giải tiến về năm thánh 2000- Đức ông Đinh Đức Đạo 75