Bacsic norms for the formation of permanent deacons
Phụ đề: Directory for the Ministry and life of permanent deacons
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 262.14 - Hàng Giáo sĩ
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003348
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 1998
Khổ sách: 21
Số trang: 146
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích