Từ điển Phúc âm
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 225.3 - Từ điển Tân ước
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003318
Nhà xuất bản: Internal circulation
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 571
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích