Mary in the Christian Tradition
Phụ đề: From a Contemporary Perspective
Tác giả: Kathleen Coyle
Ký hiệu tác giả: CO-K
DDC: 232.21 - Đức Maria (Thánh Mẫu Học)
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003312
Nhà xuất bản: Divine Word Publications
Năm xuất bản: 1996
Khổ sách: 27
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích