Gnoseology
Tác giả: Alejandro Llano
Ký hiệu tác giả: LL-A
DDC: 101 - Lý thuyết triết học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003281
Nhà xuất bản: Sinag - Tala
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 140
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích