Giáo luật Hội thánh Công giáo 1983
Phụ đề: Dân Thiên Chúa
Tác giả: Hội đồng Giám mục Việt Nam
Ký hiệu tác giả: HOI
DDC: 262.94 - Bộ giáo luật 1983
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002621
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 192
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN I: CÁC TÍN HỮU KITÔ 3
Thiên I: Nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tín hữu Kitô 4
Thiên II: Nghĩa vụ và quyền lợi của giáo dân Kitô 9
Thiên III: Thừa tác viên có chức thánh hay là giáo sĩ 12
Thiên IV: Phủ giám chức tòng nhân 34
Thiên V: Hiệp hội của các tín hữu Kitô 35
PHẦN II: CƠ CẤU PHẨM TRẬT CỦA GIÁO HỘI 46
Tiết I: Quyền tối cao của Giáo hội 46
Chương I: Đức giáo hoàng và giám mục đoàn 46
Chương II: Thượng Hội Đồng Giám mục 50
Chương III: Các Hồng y Giáo hội Rôma 53
Chương IV: Giáo triều Rôma 58
Chương V: Các phái viên của Đức Giáo hoàng 58
Tiết II: Các Giáo hội địa phương và các hợp thể Giáo hội địa phương 62
Thiên I: Các Giáo hội địa phương và quyền bính 62
Thiên II: Những tập thể các Giáo hội địa phương 84
Thiên III: Tổ chức nội bộ của các Giáo hội địa phương 95
PHẦN III: CÁC HỘI DÒNG TẬN HIẾN VÀ CÁC TU ĐOÀN TÔNG ĐỒ  
Tiết I: Các Hội Dòng tận hiến 135
Thiên I: Các quy tắc chung cho tất cả các Hội Dòng tận hiến 135
Thiên II: Các Hội Dòng 144