Triết học thời phục hưng. Những triết gia Ý
Nguyên tác: Renaissance Philosophy
Tác giả: Arturo B. Fallico, Herman Shapiro
Ký hiệu tác giả: FA-A
Dịch giả: Nguyễn Kim Dân
DDC: 195 - Triết học Ý
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002908
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 532
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005228
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 532
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005330
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 532
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005331
Nhà xuất bản: Từ Điển Bách Khoa
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 532
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời mở đầu 5
Nhân bản luận văn thời phục hưng 17
Học thuyết Platon thời phục hưng 141
Học thuyết Aristote thời phục hưng 301
Các triết gia về tự nhiên 383