Tu hội đời Linh mục. Lịch sử và hiến pháp
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 256.09 - Tu đoàn và hiệp hội
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000284
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003494
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013559
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 1999
Khổ sách: 20
Số trang: 127
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích