Spirit of Mediaeval Philosophy
Tác giả: Etienne Gilson
Ký hiệu tác giả: GI-E
DDC: 180 - Triết học cổ đại, trung đại, phương Đông
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002277
Nhà xuất bản: Chalice Press
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 20
Số trang: 200
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích