Giáo trình luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu Tác giả: NHI
DDC: 346.015 97 - Luật lệ về cá nhân và liên hệ gia đình của nhà nước Việt Nam
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002260
Nhà Xuất bản: Hà Nội
Năm Xuất bản: 1994
Khổ sách: 20
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu  
CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM CN MÁC-LÊ NIN VỀ CÁC HÌNH THÁI HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH TRONG LỊCH SỬ  
I. Những hình thái hôn nhân và gia đình đầu tiên dưới chế độ thị tộc  
II. Hôn nhân một vợ một chồng và các biến thể của nó.  
III. Hôn nhân và gia đình trong chế độ xã hội chủ nghĩa.  
CHƯƠNG II: KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG NGUYÊN TÁC CƠ BẢN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  
I. Khái niệm hôn nhân và các đặc trưng của hôn nhân xã hội chủ nghĩa.  
II. Khái niệm gia đình và các chức năng xã hội của gia đình.  
III. Khái niệm luật hôn nhân và gia đình Việt Nam  
IV. Nhiệm vụ và những nguyên tấc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam  
CHƯƠNG III: QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH  
I. Khái niệm quan hệ pháp luật hôn nhán và gia đình  
II. Các yếu tố của quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình  
III. Thực hiện và bảo vệ quyền nghĩa vụ hôn nhân và gia đình.  
IV. Căn cứ phát sinh, thay đổi và chấm dứt quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình. 64
CHƯƠNG IV: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN NAY, NGUỒN CỦA LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM 68
I. Sự phát triển của pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam 68
1. Sơ lược về sự phát triển của pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam qua các chế độ xã hội 68
2. Đặc điểm của pháp luật hôn nhân và gia đình trước cách mạng tháng Tám. 70
3. Pháp luật về hôn nhân và gia đình sau cách mạng tháng Tám 73
II. Nguồn của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 83
CHƯƠNG V: KẾT HÔN VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN THEO LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM 89
I. Khái niệm kết hôn 89
II. Các điều kiện kết hôn theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam 92
III. Hủy hôn nhân trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.  
IV. Quan hệ hôn nhân của công dân Việt Nam với người nước ngoài  
CHƯƠNG VI: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA VỢ CHỒNG THEO LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH HẠN VIỆT NAM
I. Khái niệm  
II. Nghĩa vụ và nhân thân giữa vợ và chồng theo luật định   
III. Hủy hôn nhân trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam  
IV. Quan hệ hôn của công dân Việt Nam với người nước ngoài  
CHƯƠNG VII: QUAN HỆ PHÁP LUẬT GIỮA CHA MẸ VÀ CÁC CON  
I. Khái niệm quan hệ pháp luật giữa cha mẹ và các con  
II. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và các con  
III. Việc xác nhận quan cha mẹ và các con  
IV. Nhận nuôi con nuôi.  
V. Quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên khác trong gia đình  
VI. Quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài  
Chương VIII: Chấm dứt hôn nhân  
I. Chấm dứt hôn nhân do một trong hai vợ chồng bị chết hoặc bị tuyên cáo tử vong.  
II. Ly hôn. 179
III. Hậu quả pháp lý của ly hôn. 196
Chương IX: CHẾ ĐỘ ĐỠ ĐẦU 206
I. Khái niệm, mục đích và ý nghĩa của việc đỡ đầu. 206
II. Căn cứ và thủ tục xác định việc đỡ đầu. 207
III. Nhiệm vụ và quyền hạn của nguời đỡ đầu. 210
IV. Việc đỡ đầu giữa công dân Việt nam với người nước ngoài. 211
V. Việc đỡ đầu công dân Việt Nam với người nước ngoài 212
Phần phụ lục  
I. Tài liệu tham khảo. 215
II. Một số văn bản, 217
1. Luật hôn nhân và gia đình Việt nam 1986. 217
2. Nghị quyết 01 - NQ - HĐBT của Toà án nhân dân Tối cao ngày 20/1988 232
3. Pháp lệnh hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt nam vối người nước ngoài 12/1993, 247