Thuyết nhân vị
Nguyên tác: Le personnalisme
Tác giả: Emmanuel Mounier
Ký hiệu tác giả: MO-E
Dịch giả: Đào Quốc Minh
DDC: 128 - Nhân loại học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016434
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016435
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016436
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016437
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016438
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 20
Số trang: 303
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa 9
Thế giới nhân vị giản luận 25
Thuyết nhân vị không là một hệ thống 26
Ý niệm chung về thế giới nhân vị 28
Lược sử về ý niệm nhân vị và hoàn cảnh nhân vị 34
PHẦN I. CẤU TRÚC CỦA THẾ GIỚI NHÂN VỊ  
Chương 1. Tồn sinh nhập thể 57
Nhân vị hòa mình vào thế giới tự nhiên 58
Nhân vị vượt lên trên thế giới tự nhiên 61
Hậu quả của hoàn cảnh này 68
Tồn sinh nhập thể 71
Nhân vị hóa tự nhiên 74
Nhân vị hóa tự nhiên. Chủ nghĩa lạc quan bi thảm 81
Chương 2. Giao tiếp 85
Bản năng tự vệ của cá nhân 85
Thuyết nhân vị đối lập với chủ nghĩa cá nhân 85
Giao tiếp như là sự kiện khởi nguyên 90
Các trở ngại đối với giao tiếp 99
Cái cộng đồng hoặc cái tập thể 102
Tính thống nhất của các nhân vị 111
Chương 3. Bước chuyển hóa thân mật 118
Tự hồi tưởng 118
Bí mật (bản ngã sâu thẳm nhất) 121
Cái thân mật. Cái riêng tư 124
Cảm giác chóng mặt của vực thẳm 128
Từ chiếm đoạt đến giải chiếm đoạt 129
Ơn gọi 134
Tính biện chứng của cái bên trong và cái bên ngoài 137
Chương 4. Sự đối đầu 142
Cái độc nhất. Cái ngoại biệt 143
Các giá trị của sự từ chối. Nhân vị như một sự phản kháng 145
Cuộc vật lộn của Jacob. Cách dùng lực (hay lực lượng) 150
Sự khẳng định. Nhân vị hành động và lựa chọn 153
Bất khả quy giản 156
Chương 5. Tự do có điều kiện 159
Tự do không phải một sự vật 160
Tự do không đơn thuần là tự phát 164
Tự do trong môi trường tổng thể của nhân vị 169
Tự do lựa chọn và tự do liên hiệp 177
Chương 6. Phẩm giá tối cao 180
Cách tiếp cận cụ thể với cái siêu việt 180
Mục đích của cái siêu việt 185
Nhân vị hóa các giá trị 187
Nỗi thất vọng về giá trị. Nỗi đau khổ. Cái ác. Sự phủ định 212
Chương 7. Dấn thân 216
Các nhân tố của sự thất vọng 217
Bốn chiều kích của hành động 221
Cực chính trị và cực tiên tri. Lý thuyết về sự tự cam kết 231
PHẦN II. THUYẾT NHÂN VỊ VÀ CUỘC CÁCH MẠNG CỦA THẾ KỶ 20  
Thuyết nhân vị và cuộc cách mạng của thế kỷ 20 241
Chủ nghĩa hư vô châu Âu 243
Bác bỏ chủ nghĩa hư vô 247
Xã hội kinh tế 253
Gia đình và xã hội. Mối quan hệ giới tính 260
Xã hội quốc gia và quốc tế. 265
Nhà nước. Dân chủ. Bản phác thảo một thuyết nhân vị về quyền lực 269
Giáo dục nhân vị 277
Văn hóa 281
Địa vị của Cơ đốc giáo 286
Bảng chỉ mục 291