Thần học về thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô
Nguyên tác: The Theology of the first letter to the Corinthians
Tác giả: Victor Paul Furnish
Ký hiệu tác giả: FU-V
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 227.2 - Thư 1 Côrintô
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016417
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016418
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016419
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2024
Khổ sách: 21
Số trang: 262
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời tựa của nhà xuất bản 7
Lời tựa  11
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 17
Phaolô và dân Côrintô 17
Tiếp cận 1 Côrintô 35
CHƯƠNG 2: BIẾT THIÊN CHÚA, THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ 61
Hội thánh của Thiên Chúa tại Côrintô 63
Sự khôn ngoan và sức mạnh của Thiên Chúa 78
Thuộc về Đức Kitô, thuộc về Thiên Chúa 94
CHƯƠNG 3: THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ TRONG MỘT XÃ HỘI KHÔNG TIN 97
Việc tôn trọng các ranh giới 97
Giữ vững trọng tâm 106
CHƯƠNG 4: THUỘC VỀ ĐỨC KITÔ TRONG CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN 141
Bàn tiệc của Chúa 144
Cộng đoàn đức tin 158
CHƯƠNG 5: HY VỌNG VÀO THIÊN CHÚA, LÀ "MỌI SỰ TRONG MỌI NGƯỜI" 189
Thuộc về tương lai 191
Sự phục sinh kẻ chết 195
Chiến thắng chung cuộc của Thiên Chúa 207
CHƯƠNG 6: Ý NGHĨA CỦA 1 CÔRINTÔ ĐỐI VỚI TƯ DUY KITÔ GIÁO 219
1 Côrintô trong Tân ước 221
1 Côrintô trong Hội thánh 234
Tài liệu tham khảo 257