Sách Lê-vi
Phụ đề: Tìm hiểu Thánh Kinh
Tác giả: ĐGM. Stêphanô Trương Bửu Thiên
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 222.3 - Lêvi
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016149
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 152
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016150
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 152
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016175
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016176
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0016177
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 29
Số trang: 152
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích