Réconciliés a vec le Chrisst
Tác giả: Bernard Sesboüé
Ký hiệu tác giả: SE-B
DDC: 232 - Chúa Giêsu và gia đình Ngài
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016136
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1988
Khổ sách: 24
Số trang: 171
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích