Huyền thoại thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm khói lửa
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 959.709 - Lịch sử Việt Nam viết theo từng thành phố, vùng, miền, v.v..
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016131
Nhà xuất bản: Lao động
Năm xuất bản: 2012
Khổ sách: 27
Số trang: 509
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích