Các tác phẩm mỹ thuật về Đức Mẹ Maria
Tác giả: Henri Ghéon
Ký hiệu tác giả: GH-H
Dịch giả: Nguyễn Thị Phương Anh
DDC: 246 - Nghệ thuật thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016130
Nhà xuất bản: Mỹ Thuật
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 31
Số trang: 214
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đức Mẹ Maria (Maria Mère de Dieu) 5
"Kính mừng Đức Mẹ Maria" (Ave Maria) 9
Người Mẹ yêu quý ( Mater Amabilis) 15
"Đức Mẹ sầu bi" (Mater Dolorosa) 23
"Nữ vương Thiên đàng" (Regina Cceli) 27
Kính mừng Đức Mẹ Maria 33
Tình yêu thương của Đức Mẹ 75
Đức Mẹ sầu bi 141
Nữ vương thiên đàng 169
Mục lục các táp phẩm trong sách 209