Phát huy vai trò của các tôn giáo Việt Nam trong phòng, chống HIV và AIDS
Tác giả: Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
Ký hiệu tác giả: UYB
DDC: 362.042 - Các vấn đề xã hội
Ngôn ngữ: Song ngữ
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016128
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2010
Khổ sách: 27
Số trang: 231
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN - ĐƯƠNG ĐẦU VỚI DỊCH HIV VÀ AIDS TẠI VIỆT NAM 14
Tình hình dịch HIV và AIDS 15
Cam kết mạnh mẽ, hành lang pháp lý và các chiến lược quốc gia 26
Vai trò của các tôn giáo trong phòng chống HIV và AIDS tại Việt Nam 31
CHƯƠNG 2: CAM KẾT CHUNG CỦA CÁC TÔN GIÁO VIỆT NAM TRONG PHÒNG CHỐNG HIV VÀ AIDS 43
Hội nghị “phát huy vai trò các tôn giáo trong phòng, chống HIV và AIDS” 46
Tổng quan 46
Hội nghị 46
Hội trại “làng cộng đồng và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống HIV và AIDS” 111
Hội nghị “tăng cường tính cam kết của nữ giới và nam giới các tôn giáo trong phòng chống HIV và AIDS tại Việt Nam” 123
Tổng quan 123
Hội nghị 126
Hội trại “làng cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm phòng chống HIV và AIDS” 146
CHƯƠNG 3: CÁC MÔ HÌNH TIÊU BIỂU 151
Chương trình “sáng kiến lãnh đạo phật giáo” 152
Dự án phật giáo hà nội tham gia công tác chăm sóc và hỗ trợ cho người nhiễm HIV và AIDS 168
Dự án stronger - Tăng, Ni Tuệ Tĩnh đường hỗ trợ điều trị và chăm sóc tại cộng đồng cho người có HIV AIDS 173
Chương trình tăng cường khả năng đáp ứng của các tôn giáo trong phòng, chống HIV và AIDS tại Việt Nam 177
Các mô hình khác trong dự phòng lây nhiễm HIV, chăm sóc và hỗ trợ người có HIV và AIDS 204
CHƯƠNG 4: HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI - NHỮNG ĐỀ XUẤT VÀ KHUYẾN NGHỊ 222
Bốn điểm chính cần quan tâm 222
Những khuyến nghị đối với các tôn giáo 223
Những đề xuất và khuyến nghị với nhà nước và mặt trận tổ quốc Việt Nam 226
Những đề xuất và khuyến nghị của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ 226