Le dictionnaire Latin - Francasi du baccalaureat
Tác giả: H. Bornecque, F. Cauët
Ký hiệu tác giả: BO-H
DDC: 441.370 - Từ điển Pháp - La tinh
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0016125
Nhà xuất bản: Paris
Khổ sách: 21
Số trang: 556
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích