Người con hoang đàng trở về
Nguyên tác: The return of the prodigal Son: a story of homecoming
Tác giả: Henri J. M. Nouwen
Ký hiệu tác giả: NO-H
Dịch giả: An Nguyễn
DDC: 248.24 - Kinh nghiệm hoán cải
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001282
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001312
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003026
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0004851
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 209
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 6
Bản in lại 6
Bức tranh 9
Biến cố 16
Nhìn lại 21
Dẫn nhập: Con thứ, con cả và người cha 26
1. Rembrandt và người con thứ 33
2. Người con thứ ra đi 38
Thái độ từ bỏ tận gốc 38
Làm ngơ trước tiếng gọi của tình yêu 42
Tìm ở chỗ không thể tìm thấy 47
3. Người con thứ trở về 52
Lạc mất 53
Bằng lòng với quá khứ tuổi thơ 57
Con đường dài trở về 62
Người hoang đàng thật sự 67
4. Rembrandt và người con cả 74
5. Người con cả ra đi 80
Thái độ bàng quan 81
Ngụp lặn trong căm tức 83
Sống buồn chán 86
Một vấn đề đặt ra 90
6. Người con cả trở về 94
Vẫn có thể trở lại 94
Từ bỏ thái độ kình địch 99
Tin tưởng và biết ơn 103
Người con cả duy nhất 108
7. Rembrandt và người cha 112
8. Người cha đón tiếp 120
Cha và mẹ 120
Không có chuyện hơn thua 124
Quả tim Thiên Chúa 128
Tình yêu đầu tiên và vĩnh cửu 131
9. Người cha tổ chức buổi tiệc 135
Cho đi điều tốt nhất 135
Mời gọi d dến với niềm vui 138
Không phải không vất vả 144
Trở thành người cha 149
Một bước đi trong cô đơn 149
Tình phụ tử nhân hậu 154
Đau khổ, tha thứ và quảng đại 161
Sống bức tranh 170
Cám ơn 179