Đạo xử thế
Phụ đề: Sách thánh hiền
Tác giả: Trí Tuệ
Ký hiệu tác giả: TR-T
DDC: 155.230 6 - Chuyện về giáo dục nhân cách
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015894
Nhà xuất bản: Mũi Cà Mau
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 18
Số trang: 273
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Đạo xử thế vĩnh hằng 5
1. Chuyện lớn trong thiên hạ bắt đầu từ chuyện nhỏ 11
Lão Tử  
2. Đức hạnh cao cả giống như nước 14
Lão Tử  
3. Tĩnh tâm khổ luyện, bí mật thành công sẽ tự tìm đến 16
Tuân Tử  
4. Xem xét tình thế thừa cơ hành động 18
Gia Cát Lượng  
5. Mọi chuyện xét quá kỹ không phải là bậc minh trí 21
Ban Cố  
6. Người ác là hòn đá mài của người thiện 23
Viên Thái  
7. Làm người phải nội thương ngoại viên 25
Lục Thao, Tam Nghi  
8. Làm người phải biết giấu mình 27
Lý Bạch  
9. Tuân Tử thà vụng chớ khéo 30
Hồng Ưng Minh  
10. Tuân Tử xử thế nên lấy hành vi bản thân làm chính 33
Lã Bất Vi  
11. Thuận thế mà làm, những chớ tuỳ tâm sở dục 36
Hứa Danh Khuê  
12. Học đạo tìm phúc lánh hoạ 40
Tô Tuần  
13. Hoạ từ miệng mà ra 42
Phó Huyền  
14. Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín 44
Vương Đình Khuê  
15. Vụng việc nhỏ, giỏi việc lớn 47
Trịnh Nhiếp  
16. Bách chiến bách thắng, không bằng nhẫn nhịn 49
Vương Đình Khuê  
17. Chung thân nhượng lộ không thiệt bước chân 53
Âu Dương Tu  
18. Nghe nói xấu không giận, lấy đức báo oán 56
Chu Bá Lư  
19. Không được vô cớ chịu ân người khác 59
Trương Chi Động  
20. Thà người phụ ta, ta không phụ người 61
Bàng Thượng Bằng  
21. "Lợi" là bóng của "Hại" 64
Hứa Danh Khuê  
22. Không làm điều tốn công vô ích 67
Trang Tử  
23. Nơi bằng phẳng dễ vấp 69
Lưu An  
24. Chim Cút đâu biết chí phượng hoàng 71
Triệu Nhuy  
25. Cách ứng phó tuỳ người 74
Chu Hy  
26. Thái quá cũng như bất cập 78
Khổng Tử  
27. Mọi người đều ghét cỏ độc 81
Trương Anh  
28. Che giấu khuyết điểm của người khác 83
Hồng Ưng Minh  
29. Chớ nói quá lời 85
Vương Đình Khuê  
30. Năm nhọt độc lớn tổn danh hại thân 89
Liễu Tần  
31. Đánh giá con người phải xét từ tâm 92
Uy Nhân  
32. Gặp người chỉ nói ba phần lời 95
Bàng Thượng Bằng  
33. Muốn biết người phải quan sát lời nói, hành động 98
Tư Mã Quang  
34. Xử thế không nên giống người tục, cũng không nên khác người tục 102
Hàn Phi Tử  
35. Giao du với tiểu nhân như đi trên băng mỏng 105
Tăng Tử  
36. Phượng hoàng không cùng bầy với chim thường 108
Viên Trung Đạo  
37. Kiêu ngạo đi đôi với suy hại 110
Thượng Thư  
38. Nắm bắt yếu điểm, tiến thối tự như 14
Hồng Ưng Minh  
39. Không tốn công ở chỗ vô dụng 115
Ban Cố  
40. Học tập có thể khiến bần cùng trở nên giàu có 117
Tuân Tử  
41. Điều nghĩa nên nói, tiền cũng nên kiếm 119
Hồng Ưng Minh  
42. Gặp việc gì phải lượng sức mà làm 121
Trang Tử  
43. Nói ít làm nhiều 126
Chu mật  
44. Xét kỹ lời nói từ nhiều phía 129
Tư Mã Quang  
45. Đường dài biết sức ngựa 131
Tống Huân  
46. Lòng khoan dung rộng lượng 134
Nguỵ Chinh  
47. Thành công do tiết kiệm, thất bại do xa xỉ 136
Chu Di  
48. Kết bạn với tiểu nhân giống như tuyết trắng rơi trong nghiên mực 140
Phó Huyền  
49. Vượt qua sông biển phải nhờ tàu thuyền 143
Hàn Phi Tử  
50. Giữ cảnh lòng bình thản 146
Thôi Đôn Lẽ  
51. Tham tài tích oán, hoạ hoạn không xa 148
Lã Khôn  
52. Ba lần suy nghĩ rồi mới làm 150
Vương Đình Khuê  
53. Từ - Kiệm - Hoà - tĩnh vừa ích mình, lại lợi người 152
Trương Anh  
55. Nghệ thuật sử dụng sở trường của người 157
Triệu Nhuy  
56. Có việc không nên làm mới làm nên việc 160
Mạnh Tử  
57. Nước vốn trong suốt, bùn đất làm nó vẩn đục 165
Lã Bất Vi  
58. Châu sa vỡ vụn màu không đổi 167
Lã Bất Vi  
59. Thiện có khi được ác báo 171
Triệu Nhuy  
60. Ở chung với người ác 175
Trang Tử  
61. Chuẩn tắc xử thế: thứ, bình, cung, thủ 181
Vương Phù  
62. Học tập phẩm chất hiền nhân, nhưng không bắt chước hành vi hiền nhân 185
Khổng Tử  
63. Tu dưỡng thân tâm là căn bản của làm việc 189
Lã Bất Vi  
64. Đề phòng người cạnh mình 191
Hàn Phi Tử  
65. Cầu bị một người trong trăm người không có một 195
Vương Thổ  
66. Cường công không bằng trí thủ 201
Gia Cát Lượng  
67. Ngựa chạy giỏi là được 203
Trương Thượng  
68. Làm người phải có lòng biết sỉ 208
Tăng Tử  
69. Bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu 210
Lão Tử  
70. Lấy đức báo đức 212
Khổng Tử  
71. Thành thực dễ được người chấp nhận 216
Trang Tử  
72. Nhân quý tương tri 219
Lý Bạch  
73. Nhận cái không đáng nhận là căn nguyên của tai hoạ 223
Hồng Ưng Minh  
74. Sống hợp đạo lý 225
Tạ Lương Tá  
75. Phải tôn trọng việc riêng của người khác 227
Lã Tổ Khiêm  
76. Thành đạt sớm không hẳn là điều tốt 230
Trần Thọ  
77. Người tốt là thầy của người xấu, người xấu là cái gương của người tốt 233
Lão Tử  
78. Lời nói hay dễ nghe không hẳn là chân thực 235
Lão Tử  
79. Biết người biết mặt, càng phải biết lòng 238
Khổng Tử  
80. Việc gì phải nghĩ từ mặt trái 242
Lão Tử  
81. Biết người mới khéo dùng người 246
Triệu Nhuy  
82. Xét tâm chí ắt biết người 250
Lục Giả  
83. Biết người không khó 257
Phó Huyền