Đức Đạt-Lai-Lạt-Ma nói về Chúa Giêsu
Phụ đề: Cái nhìn Phật giáo về những giáo huấn của Đức Giêsu
Nguyên tác: Le Dalai-lam a Parle de Jesus
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
Dịch giả: Hương Vĩnh
DDC: 261.2 - Kitô giáo và các tín ngưỡng khác
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015714
Nhà xuất bản: An Tôn & Đuốc Sáng
Năm xuất bản: 2005
Khổ sách: 21
Số trang: 207
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời dịch giả 7
Lời giới thiệu 9
Lời nói đầu 15
Đối thoại liên tôn và tương quan giữa Kitô hữu cùng Phật tử 25
Khát vọng hoà điệu 34
Chương I: Yêu thương kẻ thù (Mt 5,38-48) 49
Chương II: Bài giảng trên núi: Những mối phúc thật (Mt 5,1-10) 63
Phần thảo luận (I) 69
Chương III: Bình đẳng (Mc 3,31-35) 87
Chương IV: Nước Trời (Mc 4,26-34) 93
Phần thảo luận (II) 100
Chương V: Sự hiển dung (Lc 9,28-36) 125
Chương VI: Sứ vụ tông đồ (Lc 9,2-6) 133
Phần thảo luận (III) 141
Chương VII: Đức tin (Ga 12,44-50) 159
Chương VIII: Sự phục sinh (Ga 20,10-18) 167
Phần thảo luận (IV) 171
Sơ lược về Phật Giáo và Tây Tạng 193