Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh
Nguyên tác: Nous prêchons un Christ Crucifié
Tác giả: Raniero Cantalamessa
Ký hiệu Tác giả: CA-R
Dịch giả: Lm. Micae Trần Đình Quảng
DDC: 232.96 - Khổ hình và cái chết của Chúa Giêsu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013330
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013337
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013338
Nhà Xuất bản: Đồng Nai
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 472
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
1. "Chớ gì mọi miệng lưõi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa" 9
2. "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian" 24
3. "Anh em đã giết Đức Giêsu Nadarét 37
4. "Chúng ta được dìm vào trong cái chết của người" 49
5. "Bị đóng đinh vì mang thân phận yếu hèn, Đức Kitô đang sống nhờ quyền năng của Thiên Chúa" 58
6. "Tức thì máu cùng nước chảy ra" 68
7. "Sự công chính của Thiên Chúa được tỏ hiện" 79
8. "Sư tử xuất thân từ chi tộc Giuđa đã chiến thắng" 89
9. "Bị nghiền nát vì chúng ta phạm tội" 102
10. "Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người là Đức Maria" 114
11. "Người đã hủy mình ra không" 125
12. "Đức Giêsu kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn" 141
13. "Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc" 156
14. "Và Người sẽ sống lại trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết" 170
15. "Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, và hiến mình vì Hội Thánh" 183
16. "Mầu nhiệm thập giá tỏa sáng" 197
17. "Một người đã chết thay cho mọi người" 212
18. "Là các ngươi đã làm cho Ta" 225
19. "Người đã phá đổ bức tường ngăn cách" 237
20. "Người đã ban con mình để cứu vớt tôi tớ của Người" 253
21. "Thế là đã hoàn tất" 269
22. "Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài" 282
23. "Một khi được giương lên cao khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi" 294
24. "Chính Người là sự bình an của chúng ta" 305
25. "Victor Qui Victima - Chiến thắng vì là tế vật" 315
26. "Kính lạy thân xác thật sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria" 325
27. "Thiên Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho chúng ta" 338
28. "Có mấy người phụ nữ" 355
29. "Chiếc áo dài không có đường khâu" 365
30. "Cho đến chết và chết trên cây thập tự" 377
31. "Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm" 388
32. "Ông này đích thực là con Thiên Chúa" 398
33. "Ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời" 408
34. "Được nên công chính nhờ tin vào máu Đức Giêsu Kitô" 418
35. "Giuđa, kẻ nộp Người, cũng đứng chung với họ" 429
36. "Ecce Homo - Đây là Người" 441
37. "Anh em hãy làm hòa cùng Thiên Chúa" 452
38. "Ôi Thánh giá, nguồn hy vọng duy nhất của thế giới" 464