Chiến tranh và hòa bình
Tác giả: Lev Tolstoy
Ký hiệu Tác giả: TO-L
Dịch giả: Cao Xuân Hạo, Hoàng Thiếu Sơn, Nhữ Thành, Trường Xuyên
DDC: 891.73 - Tiểu thuyết (Văn học Nga)
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013244
Nhà Xuất bản: Văn Học
Năm Xuất bản: 2017
Khổ sách: 24
Số trang: 887
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013328
Nhà Xuất bản: Văn Học
Năm Xuất bản: 2015
Khổ sách: 21
Số trang: 686
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích