Heidegger in 60 minuten - Heidegger trong 60 phút
Tác giả: Walther Ziegler
Ký hiệu Tác giả: ZI-W
Dịch giả: Tô Tuấn Lưu
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0013170
Nhà Xuất bản: Hồng Đức
Năm Xuất bản: 2020
Khổ sách: 21
Số trang: 127
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 5
Khám phá lớn của Heidegger 11
Tư tưởng cốt lõi của Heidegger 23
Sự tồn tại trong thế giới của con người 24
Tính cách lo toan của Dasein 30
Dasein như một "tồn tại tiến về cái chết" 36
Sự trốn chạy vào cái "Người ta" không tên 43
Sự sợ hái trước cái hư vô 47
Tiếng gọi của lương tâm 55
Dasein địch thực và không đích thực 63
Trở thành có lỗi nợ với Dasein của mình 68
Con người trong khung sườn của kỹ thuật và sự quay về 76
Phát triển của Heidegger có ích gì cho chúng ta ngày nay? 89
Sự mở ngỏ trước bí ẩn trong kỷ nguyên ký thuật 90
Nỗi sợ hãi là thuộc cuộc đời - Tính khả thể của Dasein 99
Thoát khỏi cái "Người ta" không thể 104
Sống với cái hữu hạn - Sống kiên quyết! 113
Bảng mục các trích dẫn 121
Tiểu sử tác giả 126